Postępowanie komornicze następuje, gdy mamy do czynienia z niespłaconym długiem, a wierzyciel zwrócił się o pomoc w jego ściągnięciu do odpowiedniego organu

Jak wygląda postępowanie komornicze krok po kroku

Postępowanie komornicze ma miejsce wtedy, gdy wierzyciel i dłużnik nie mogą dojść do wzajemnego porozumienia i sytuacja wymaga zaangażowania osoby trzeciej do egzekucji długu. Czynności, jakie podejmuje wtedy komornik, są ściśle regulowane przez przepisy ustaw. Jak wygląda postępowanie komornicze? Czego komornik nie może zająć? Z jakimi kosztami wiąże się taka procedura?

Postępowanie komornicze następuje, gdy mamy do czynienia z niespłaconym długiem, a wierzyciel zwrócił się o pomoc w jego ściągnięciu do odpowiedniego organu. Przebieg czynności dokładnie opisuje Kodeks postępowania cywilnego. Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny zajmujący się ściąganiem niezapłaconych wierzytelności. Jest on wykonawcą wyroku sądu i nie ma możliwości kwestionowania go. Nie może również inicjować postępowania egzekucyjnego. To należy do wierzyciela.

Postępowanie komornicze krok po kroku

Aby postępowanie komornicze mogło zostać wszczęte, sąd musi wydać wyrok opatrzony klauzulą wykonalności. Osoba dysponująca takim dokumentem udaje się do komornika i wnosi o wszczęcie egzekucji. Funkcjonariusz zawiadamia dłużnika o rozpoczęciu czynności. Najpierw informację o wszczęciu postępowania komornik wysyła pisemnie, za pomocą listu poleconego. Jeśli to nie zostanie odebrane, może stawić się osobiście u osoby, wobec której toczy się egzekucja. Poinformuje wówczas o rozpoczęciu czynności i dalszych krokach, jakie zostaną podjęte.

Postępowanie egzekucyjne komornik rozpocznie od ustalenia majątku dłużnika. Pozwoli to ocenić, jakie czynności dalej wykonać. Przedstawienie informacji o posiadanych dobrach jest obowiązkowe. W skrajnych przypadkach może dojść do przeszukania mieszkania osoby dłużnej. Ukrywanie dobytku podlega karze finansowej. Jeśli mimo ukarania dłużnik nie będzie współpracował w zakresie ujawnienia majątku, komornik rozpocznie poszukiwania majątku, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Egzekucja w wynagrodzenia czy rachunku bankowego

Jeżeli osoba, wobec której toczy się postępowanie komornicze, pracuje, to funkcjonariusz najczęściej zajmuje jej wynagrodzenie. Informuje o tym pracodawcę, który nadwyżkę kwoty wolnej od potrąceń, przelewa na konto egzekutora. Nie można potrącić z pensji 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Egzekutor może też zająć emeryturę lub rentę dłużnika.

O Ryszard Zieliński

E-mail: ryszard.zielinski@sledcza24.tv Telefon: +48 534 890 426

nic nie znaleziono

CBŚP PRZEJĘŁO 163 KG AMFETAMINY

Efekt działań policjantów CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Zaginęła Jolanta Jachimowska z Sanoka!

Pani Jolanta ostatni raz widziana była 6 stycznia 2023r. o godzinie ok. 13.00 w Dąbrówce. Do dnia dzisiejszego nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Kobieta powinna przyjmować leki, których przy sobie nie posiada.

Były partner ofiary oskarżony o podłożenie paczki z bombą.

Podejrzany nie przebywał na terenie Polski, więc konieczne było przeprowadzenie czynności zmierzających do jego zatrzymania. W tym celu podjęto współpracę z policją w Niemczech. Mężczyznę zatrzymano 16 stycznia w okolicach Zgorzelca.

jeden komentarz

  1. Bardzo często ma miejsce zajęcie wynagrodzenia i równolegle konta bankowego co rodzi patologie: https://pamietnikwindykatora.pl/zajecie-komornicze-wynagrodzenia-i-konta-bankowego/ – zajmowane jest wynagrodzenie na koncie które jest już ustawowo wolne od egzekucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *