Gdy dzwoni firma windykacyjna… – czyli jakie prawa przysługują dłużnikowi?

Do zadań firmy windykacyjnej należy doprowadzenie do ugody między wierzycielem a osobą zadłużoną. W związku z tym podmioty te mogą podejmować działania, które mają doprowadzić do odzyskania pieniędzy, jednak muszą one być wykonywane w sposób zgodny z prawem

Polacy z każdym rokiem coraz bardziej się zadłużają – już 54 proc. ma kredyt lub pożyczkę. Jak wynika z danych KRD i BIG długi Polaków na koniec 2020 roku wynosiły aż 48 miliardów złotych. Wiele osób niestety nie radzi sobie ze spłacaniem swoich zobowiązań. Wtedy często wkraczają firmy windykacyjne, które mają na celu odzyskanie zadłużenia. Co warto wiedzieć o uprawnieniach firm windykacyjnych, a także jakie prawa przysługują dłużnikowi?

Firma windykacyjna – czyli?

Jaki podmiot określany jest mianem firmy windykacyjnej? Nazywana jest tak organizacja zajmująca się odzyskiwaniem zadłużenia na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa, na rzecz wierzyciela lub w ramach umowy cesji wierzytelności jako wierzyciel we własnym imieniu. Działalność firm windykacyjnych wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Podmioty takie muszą być wpisane do rejestru przedsiębiorstw.

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Do zadań firmy windykacyjnej należy doprowadzenie do ugody między wierzycielem a osobą zadłużoną. W związku z tym podmioty te mogą podejmować działania, które mają doprowadzić do odzyskania pieniędzy, jednak muszą one być wykonywane w sposób zgodny z prawem. Wszelkie zasady takich działań są określone w art. 5 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z prawem firmy windykacyjne mogą przesyłać dłużnikowi wezwania do zapłaty, próbować nawiązać osobisty kontakt z dłużnikiem, w tym odwiedzić go w miejscu jej zamieszkania. Dodatkowo windykatorzy mogą prowadzić negocjacje, mające doprowadzić do spłaty zadłużenia lub rozłożenia go na raty. Oprócz tego w sytuacji, gdy firma windykacyjna jest pełnomocnikiem wierzyciela, to w jego imieniu może wystąpić z pozwem o zapłatę długu do sądu.

Firma windykacyjna ma także prawo we wskazanych w ustawie sytuacjach, umieścić dane o dłużniku w Biurze Informacji Gospodarczej. Zgodnie z prawem informacja o dłużniku może trafić do rejestru BIG, gdy zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, albo gdy łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosi min. 200 zł oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni. Dodatkowo jest to możliwe, gdy upłynął minimum miesiąc od czasu wysłania dłużnika wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o możliwości wpisania sprawy do konkretnego biura informacji gospodarczej.

Mimo że dla wielu osób kontakt z firmą windykacyjna kojarzy się nieprzyjemnie, to na pewno warto próbować polubownie rozwiązać sprawę i osiągnąć kompromis. Dlatego należy rozmawiać z pracownikiem firmy windykacyjnej i szukać wspólnie rozwiązania sytuacji.

Czego nie może firma windykacyjna – czyli jakie prawa przysługują dłużnikowi?

Mimo wielu praw, jakie przysługują firmie windykacyjnej, dłużnik również jest chroniony przez prawo. Istnieją bowiem przepisy wskazujące rzeczy, których windykator nie może robić. Co się do nich zalicza? Przede wszystkim firma windykacyjna nie ma prawa wejść do mieszkania osoby zadłużonej bez jej zgody, a także nie może zajmować jej mienia – egzekucję komorniczą może prowadzić wyłącznie komornik i tylko, gdy jest prawomocnym wyroku sądu w tej sprawie, a także gdy wyrok ma klauzulę wykonalności.

Dodatkowo firma windykacyjna nie może domagać się wyjawienia majątku, a także nachodzić dłużnika w domu. Niezgodne z prawem są również zastraszenia dłużnika i jego rodziny, groźby, w celu wyegzekwowania długu, a także uporczywe telefony i e-maile oraz wprowadzanie osoby zadłużonej w błąd. Ważną kwestią jest również to, że pracownicy firm windykacyjnych nie mają prawa rozmawiać z osobami trzecimi o problemach dłużnika.

Zgodnie z prawem firmy windykacyjne nie mogą umieszczać danych o dłużnikach w Biurze Informacji Kredytowej. Jest to instytucja międzybankową i dane do niej mogą przekazywać jedynie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Czy wierzytelności mogą zostać przeniesione do innej firmy bez zgody dłużnika?

Kwestię przelewu wierzytelności regulują przepisy Kodeksu cywilnego – art. 509-518. Co dla niektórych może być zaskakujące, zgodnie z nimi konsument nie musi wyrażać zgody na przeniesienie jego zadłużenia do obsługi przez zewnętrzną firmę. Nie jest ona potrzebna. Przepisy wymagają jedynie powiadomienia konsumenta przez zbywcę o dokonanej transakcji.

Dodatkowo wierzyciel może bez zgody konsumenta przekazać jego dane osobowe podmiotowi nabywającemu wierzytelności. Jest to związane z tym, że cesja wierzytelności na firmę windykacyjną wiąże się z dochodzeniem roszczenia. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy firma windykacyjna na zlecenie wierzyciela stara się jedynie odzyskać należności od konsumenta.

Windykacja a egzekucja komornicza

Wiele osób myli pojęcia windykacja i egzekucja komornicza. Choć mają one podobny cel, to nie są tym samym i opierają się na innych prawach. Jak wskazano wyżej, windykacja jest raczej rodzaj mediacji między dłużnikiem a osobą lub instytucją, która chce odzyskać długi. Taka osoba lub firma nawiązuje współpracę z firmą windykacyjną, a ta kontaktuje się z dłużnikiem. Wierzyciel odzyskuje należne pieniądze, jednak są one pomniejszane o prowizję dla firmy windykacyjnej. Działalność firm windykacyjnych opiera się na dialogu i negocjacjach. Dlatego windykator nie zajmuje dóbr materialnych dłużnika, jak to dzieje się w przypadku egzekucji komorniczej przeprowadzanej przez komornika. Celem firmy windykacyjnej jest podpisanie ugody z osobą zadłużoną.

Wyróżnia się dwa rodzaje windykacji. Pierwsza, najbardziej powszechna, to windykacja polubowna. Polega ona na wysyłaniu monitów, a także przypominaniu dłużnikowi o konieczności oddania należnych pieniędzy. Innym rodzajem windykacji, stosowanym, gdy opcja polubowna nie jest skuteczna, jest windykacja sądowa. W takiej sytuacji firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu, który może nakazać zwrot dóbr i wtedy wkracza już komornik.

Firma windykacyjna – które branże najczęściej są windykowane?

Z firmami windykacyjnymi mają do czynienia nie tylko zwykli konsumenci, którzy mają problem z długami, ale także podmioty z każdej branży. Najczęściej do windykacji trafią długi firm budowlanych i transportowych, a zobowiązania odzyskiwane są najczęściej wobec banków lub ubezpieczycieli.

Firmy windykacyjne zazwyczaj odkupują duże pakiety długów od wierzycieli i płacą za nie część kwoty. Ich zarobki zależne są od odzyskiwanych należności. Aby jak najlepiej ściągać długi, firmy windykacyjne korzystają z usług detektywów, którzy analizują dokumentację danych podmiotów w KRS czy w mediach.

źródło;businessinsider

O Ryszard Zieliński

E-mail: ryszard.zielinski@sledcza24.tv Telefon: +48 534 890 426

nic nie znaleziono

Zgłoś przestępstwo

Policja 112

Spółka Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota ma 177 MILIONÓW ZŁOTYCH zadłużenia!

Bankruci, tylko formalnie

Sprzedaż podręczników zakończona wielkim oszustwem. Kobieta straciła niemal 7 tys. zł

Sprzedaż podręczników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *