Komornik – co robi i kim jest?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Jest on jednym gwarantem odzyskania długu szczególnie wtedy, gdy firmie egzekucyjnej nie udaje się skutecznie skłonić dłużnika do spłaty zadłużenia.

Jakie czynności wykonuje komornik? Jakie ma prawa i obowiązki?

Zawód komornika powstał dopiero w XIX wieku. Wcześniej wierzyciel samodzielnie dbał o egzekucję długów. Pierwsi komornicy pojawili się w Polsce w czasie zaborów. Byli mniej lub bardziej wyedukowani, opłacani częściowo z budżetu państwa, część ich wynagrodzenia pochodziła z prowizji od ściągniętych długów.

Kim jest komornik sądowy?

Definicję komornika sądowego określa artykuł 2 ustęp 1. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, który stwierdza, że komornik nie jest urzędnikiem państwowym, ale funkcjonariuszem publicznym. Działa on przy konkretnym sądzie rejonowym, który rozstrzyga o roszczeniach na drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik sądowy na wniosek wierzyciela może prowadzić czynności na dowolnym terenie w obrębie kraju.

Wyjątek stanowią sprawy dotyczące egzekucji nieruchomości. Egzekutor ma obowiązek realizacji orzeczeń sądu bez odmowy wszczęcia postępowania w konkretnej sprawie. Komornik sądowy posiada identyfikator ze zdjęciem, nazwiskiem, pełnioną funkcją oraz oznaczeniem sądu rejonowego, przy którym działa.

Warto pamiętać, że komornik sądowy przyjmuje petentów tylko w swojej kancelarii komorniczej w dni robocze oraz w soboty w godzinach od 7 do 21. Na wykonywanie czynności, poza wyznaczonym czasem pracy, każdy komornik musi mieć pozwolenie Prezesa sądu. Jeśli jednak rozpoczął on swoje działania przed godziną 21, może je kontynuować bez wyżej wymienionej zgody.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Inwestowanie w klejnoty-Oszuści

Jak działa komornik?

Przed rozpoczęciem procesu egzekucyjnego komornik sądowy powinien wystosować do dłużnika pismo, które jest wysyłane pocztą. W przypadku braku doręczenia dokumentu drogą listowną komornik może próbować osobiście dostarczyć pismo o wszczęciu windykacji.

Jeśli doręczenie zakończyło się sukcesem, kolejnym etapem jest wykazanie wysokości majątku dłużnika. W ten sposób komornik najdokładniej określi sposób przeprowadzenia egzekucji. Jeśli to zostanie ustalone, następnym krokiem jest zajęcie wynagrodzenia dłużnika. Należy pamiętać, że każdego komornika sądowego obowiązuje dolny oraz górny limit, tak zwanej kwoty wolnej od potrąceń, określonej przez przepisy.

Egzekutor może też zająć rachunek bankowy dłużnika. Najpierw powinien ustalić, w jakim banku zadłużony posiada konto. Następnie komornik zwraca się do instytucji bankowej z pismem o zajęcie konta. Komornik może także zająć emeryturę lub rentę, ale w tym wypadku ograniczają go przepisy prawa określające kwotę wolną od egzekucji, o której mowa w art. 141 ustawy emerytalnej.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

O Ryszard Zieliński

E-mail: ryszard.zielinski@sledcza24.tv Telefon: +48 534 890 426

nic nie znaleziono

Krosno. Pożar w markecie budowlanym Merkury Market

Krosno

Zgłosił zaginięcie żony, potem przyznał się do jej zabójstwa

Kluczbork

Mieli zasłonięte twarze i kaptury na głowach. Na szkolnym boisku pobili 17-latka

Starogard Gdański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *